Arama

Sirküler

1 2 3
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 54 Gümrük Beyannamesinin 24 No.lu Alanı Hakkında Yazı (20.5.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 52 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) Yayımlandı (16.5.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 51 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/4) Yayımlandı (16.5.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 50 İsrail ile İlgili İhracat ve İthalat İşlemleri Tüm Ürünleri Kapsayacak Şekilde Durduruldu (3.5.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 49 A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi (3.5.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 48 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) (2.5.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 47 Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru (30.4.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 46 Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Türkiye’ye Tanıdığı Tavizleri Düzenleyen Ek III Tablo 2'sine Dair Düzeltmelerin 1 Ekim 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8408) (30.4.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 43 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (24.4.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 42 54 Ürün Grubunun İsrail'e İhracatı Kısıtlandı (15.4.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 45 2025 yılı HFC ithalat kota başvuruları (11.4.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 44 Elektronik Menşe Ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Ticaret Bakanlığına Bildirimde Bulunan Ülkeler (Tayvan) (11.4.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 41 YYS Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formunda Bazı Değişiklikler Yapıldı (5.4.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 40 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) Yayımlandı (21.3.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 39 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) Yayımlandı (21.3.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 38 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) (21.3.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 37 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) (20.3.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 36 Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35) (19.3.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 35 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı (Tebliğ No: 2024/9) (19.3.2024)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2024 / 34 1 Mart 2024 Günü Yürürlüğe Giren Gümrük Mevzuatına İlişkin Değişiklikler (1.3.2024)
1 2 3