Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2024 / 58 Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Yayımlandı (15.6.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 57 562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı (12.6.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 56 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı (8.6.2024)
Vergi Teknolojileri 2024 / 4 Defter Raporu Beratı Gönderimi Yapılmamasına İlişkin GİB Duyurusu (6.6.2024)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2024 / 10 Ustalık ve Kalfalık Belgelerinin SGK Teşvik Uygulamasında Dikkate Alınıp Alınmayacağı Konusunda Genel Yazı (4.6.2024)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2024 / 9 SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Genelge Yayınlandı (4.6.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 55 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (29.5.2024)
Özelgeler 2024 / 7 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/7 (29.5.2024)
Vergi Teknolojileri 2024 / 3 e-Belge Uygulamalarında Karekod Kullanımı Hakkında Duyuru Yayımlandı (29.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 54 Vergi Rekortmenlerinin Açıklanmasına İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı (27.5.2024)
Vergi Teknolojileri 2024 / 2 e-Belgelere Yeni Zorunlu Alanlar Eklendi (22.5.2024)
Vergi Teknolojileri 2024 / 1 e-Defter Uygulamasında Yapılan Yenilikler (22.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 53 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (21.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 52 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi (21.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 51 6 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı (16.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 50 2024/I. Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba Gününe Uzatıldı (15.5.2024)
Özelgeler 2024 / 6 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/6 (11.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 49 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu (6.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 48 Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri ve Mayıs Ayı Yükümlülükleri (3.5.2024)
İngilizce Vergi Sirküleri 2024 / 3 No Inflation Adjustment Will Be Made in The First Provisional Tax Period of the 2024 (3.5.2024)
1 2 3 4 5