Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 143 2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar (30.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 142 Sigorta Prim Teşviki 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır (29.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 141 GVK Geçici 67'de Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranların Uygulama Süresi 30/06/2023 Tarihine Uzatıldı (29.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 140 2023 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi (28.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 139 2023 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı (22.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 138 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı (22.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 137 Eğlence Vergisinin Oranı %0 Olarak Belirlendi (21.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 136 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Teşvik Belgesi Müracaatları 31/12/2023 Tarihine Kadar Yapılabilecektir (21.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 135 Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı (21.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 134 2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı Belirlendi (21.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 133 Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı (20.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 132 Konaklama Vergisi Tebliği Yayımlandı. (15.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 131 Yemek Bedellerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı (5.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 130 Form Ba - Bs Bildirimi Verme Zorunluluğu İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı. (5.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 129 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı (1.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 128 2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler (30.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 127 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (28.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 126 Yeni Getirilen İstisna Düzenlemelerine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 125 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Belirlenmiştir (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 124 Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı (24.11.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8