Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 110 2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi için Uygulanacak Kurlar (6.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 109 2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 92,93 Olarak Tespit Edilmiştir (4.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 108 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (3.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 107 Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/9/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir (3.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 106 Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin 541 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı (26.9.2022)
İngilizce Vergi Sirküleri 2022 / 10 Communique on Cash Repatriation Regulation Promulgated (19.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 105 FATCA Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Belirlendi (15.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 104 Darphane Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranları Belirlendi (15.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 103 E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Düzenlenme Süresine İlişkin Değişiklik Yapıldı (9.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 102 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelge Yayımlandı (9.9.2022)
Özelgeler 2022 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2022/4 (7.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 101 Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır (5.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 100 E-ihracat Destekleri Hakkında Karar Yayımlandı (1.9.2022)
İngilizce Vergi Sirküleri 2022 / 9 Top 10 Issues a Corporation should take into consideration when entering into a Loan Arrangement from Turkish Tax Perspective (1.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 99 Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı (10.8.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 98 Haksız Çıkma Zammının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (4.8.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 97 30/06/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır (27.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 96 MPHB, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 95 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (26.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 94 Yabancılar ve Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışına Çıkartılmıştır (25.7.2022)
1 2 3 4 5 6 7