Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 338 2022 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı (31.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 337 İthalat İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053) Yayımlandı (31.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 336 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052) Yayımlandı (31.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 335 İthalat Beyannamesinin 49. Hanesinin Doldurulması Hakkında Yazı Yayımlandı (31.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 334 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 5045) Yayımlandı. (30.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 333 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/12) Yayımlandı (30.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 332 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (30.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 331 Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (30.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 330 Tarım Ürünlerine ilişkin DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge Yayımlandı (30.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 329 Kuzey İrlanda - MEDOS Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (28.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 328 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (28.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 327 İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (27.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 326 Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkında Genelge Yayımlandı (23.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 325 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) Yayımlandı (23.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 324 Yolluk Ücreti Hakkında Yazı Yayımlandı (23.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 323 Tareks Hakkında Yazı Yayımlandı (23.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 322 Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (22.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 321 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri Hakkında Genelge Yayımlandı. (22.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 320 Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Tayland Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (21.12.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 319 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) Yayımlandı. (21.12.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...