Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 56 Kurumlar Vergisi Oranını Da Artırmayı Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (3.4.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 55 Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/5/2021 Tarihine Uzatıldı. (1.4.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 54 Pay Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Olarak Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Yapıldı. (31.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 53 Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara (Yeni Nesil Pompa ÖKC) İlişkin 527 No.lu VUK Tebliği Yayımlandı. (24.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 52 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı. (24.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 51 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı. (20.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 50 Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Yapıldı. (17.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 49 Ekonomik Reform Paketinde Yer Alan Bazı Vergi ve Teşvik Düzenlemeleri - (15.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 48 Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı. (9.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 47 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (8.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 46 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (1.3.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 45 2020 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (26.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 44 İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. (25.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 43 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (24.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 42 İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS Aracılığıyla Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Süre İkinci Kez Uzatılmıştır. (24.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 41 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı. (19.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 40 KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 39 Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedellerinin Krediyi Kullananın Türkiye'deki Aracı Banka Hesabına Gönderilebileceği (11.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 37 Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (9.2.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 36 34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (5.2.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9