Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 116 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi. (13.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 115 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır. (11.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 114 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (6.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 113 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (4.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 112 Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 111 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 110 Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 109 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (29.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 108 Asgari Ücret Desteğine 2021 Yılında Devam Edilecektir. (28.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 107 Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde %0 Oranında Eğlence Vergisi Uygulanmasına 31/5/2022'ye Kadar Devam Edilecektir. (16.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 106 Puro ve Sigarilloda ÖTV Oranı Düşürüldü. (16.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 105 Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 104 Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi. (13.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 103 KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Süreleri ile "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı. (9.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 102 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01/07/2021-31/12/2021) (9.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 101 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (1/7/2021 - 31/12/2021) (7.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 100 Uzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı. (5.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 99 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Yeni Duyuru Yayınlandı. (1.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 98 Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi A.B.D'de Bulunan Çok Uluslu Grupların Türkiye’deki İşletmeleri için 2019 Yılı Ülke Bazlı Rapor Teslimi için Ek Süre Alma İmkanı (30.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 97 Varlık Barışında Süreler Uzatıldı. (30.6.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9