Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 167 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (29.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 166 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3339) Yayımlandı. (25.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 165 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/9) Yayınlanmıştır. (25.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 164 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır. (24.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 163 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3322) Yayımlanmıştır. (23.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 162 Gümrük Yönetmeliği’ nin Geçici 16/3 Maddesi Hakkında Cevaplı Yazı Yayınlanmıştır. (23.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 161 7256 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (23.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 160 İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Tarafından "7256 Sayılı Kanun – Yapılandırma" Konulu Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (10.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 159 Gümrük Yönetmeliği’nin 205/4-ç Bendinde Değişlik Yapılmıştır. (9.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 158 Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Tedarik Sorunu Hakkında Cevaplı Yazı Yayınlanmıştır. (9.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 157 Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde - Usulsüzlük Cezası Konulu Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (8.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 156 Antrepo İşleticilerince Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (8.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 155 Eşdeğer Eşya Kısıtlaması Konulu Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (4.12.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 154 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (27.11.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 153 Brexit Teknik Düzenlemeler Konulu Yazı Yayımlanmıştır. (25.11.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 152 Gümrük Yönetmeliği Geçici Madde 16/3 ile İlgili Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (25.11.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 151 Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Konulu Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (25.11.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 150 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (25.11.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 149 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) Yayımlanmıştır. (9.11.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 148 Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Gümrük Muafiyetine Tabi Donanım ve İşletme Malzemesine İlişkin Listeye Yeni Eşyalar Eklenmiştir. (6.11.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9