Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2020 / 151 Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süresi Uzatıldı. (27.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 150 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi. (26.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 149 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (23.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 148 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin İlk Bildirim Formu Hakkında Hatırlatma. (20.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 147 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) TBMM’ye Sunuldu. (19.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 146 Yatırımların Teşvik Edilmesine İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapıldı. (16.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 145 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru. (14.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 144 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (13.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 143 Cazibe Merkezleri Programı Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 142 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Kullanıma Açılmıştır. (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 141 Mükellefiyet Kaydının Terkin Edilmesine İlişkin 520 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 140 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (7.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 139 "Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın Onaylanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (2.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 138 Tevkifat Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü. (30.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 137 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'ye Düşürüldü. (30.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 136 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı. (22.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 135 Kar Dağıtım Kısıtlamasının Uygulama Süresi Yıl Sonuna Uzatıldı. (18.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 134 Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Yapıldı. (15.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 133 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğine İlişkin Açıklamalar (8.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 132 Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı. (4.9.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8