Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 15 Regulations of the Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws No. 7256 (25.11.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 155 Ülke Bazlı Raporlama Hakkında Bildirimde Düzeltme Yapmak için Son Gün: 30 Kasım 2020. (24.11.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 154 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi. (17.11.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 153 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri (16.11.2020)
Özelgeler 2020 / 9 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/9 (6.11.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 152 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Desteği 2020/Eylül Ayı Borçlarına Mahsup Edilmiştir. (2.11.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 151 Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süresi Uzatıldı. (27.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 150 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi. (26.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 149 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (23.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 148 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin İlk Bildirim Formu Hakkında Hatırlatma. (20.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 147 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) TBMM’ye Sunuldu. (19.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 146 Yatırımların Teşvik Edilmesine İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapıldı. (16.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 145 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru. (14.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 144 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (13.10.2020)
Özelgeler 2020 / 8 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/8 (12.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 143 Cazibe Merkezleri Programı Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 142 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Kullanıma Açılmıştır. (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 141 Mükellefiyet Kaydının Terkin Edilmesine İlişkin 520 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (8.10.2020)
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 14 Country-by Country Reporting (CbCR) Notification Form uploaded in Internet Tax Office Platform is now available for the use of taxpayers in Turkey (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 140 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (7.10.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...