Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2020 / 173 Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (28.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 172 Sigaralarda ÖTV Oranı İndirimine İlişkin Karar Yayımlandı. (25.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 170 Ülke Bazlı Raporların (Country-By-Country Reports) Mali İdareler Arasında Paylaşımını Sağlayan "Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın Aktivasyon Süreci (24.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 169 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2020 Tarihine Uzatıldı. (24.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 171 Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerine İlişkin Eğlence Vergisinin Oranı Sıfıra İndirildi. (23.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 168 Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması ve Covid-19 Aşılarının Tesliminde KDV Oranı (23.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 167 Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (23.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 166 Kısa Çalışma Uygulamasında Süreler Uzatıldı. (23.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 165 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (21.12.2020)
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 16 Deadline for Submission of 2019 Country-by-Country Reports to the Turkish Revenue Authority has been extended from 31 December 2020 to 26 February 2021 (21.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 164 İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır. (18.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 163 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı. (17.12.2020)
Özelgeler 2020 / 10 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/10 (10.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 162 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Kapsamında Kurulan Şirketlerin Devir İşlemleri KDV'den Müstesna Tutulmuştur. (2.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 161 İşverenlere Sağlanan Bazı Destek ve Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı. (2.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 160 Kısa Çalışma Başvuruları 31.12.2020 Tarihine Kadar Yapılabilecektir. (1.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 159 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (1.12.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 158 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 9,11 Olarak İlan Edilmiştir. (30.11.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 157 Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı. (30.11.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 156 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı. (28.11.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...