Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 30 2018/11973 sayılı ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar Kapsamındaki Eşyanın Menşeinin Tevsikine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (15.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 28 Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. (12.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 27 Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüme Dair Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (12.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 26 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ya da Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhraç Edilmek Üzere Geçici Depolama Yerlerine Konulacak Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. (12.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 29 E-Teminat Mektubu Uygulamasına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (8.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 25 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Dökme Eşyada Eksiklik Veya Fazlalık Takibatına İlişkin 237. Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır. (4.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 24 2019/12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Çerçevesindeki Kapsam Dışı Uygulamasına Açıklık Getirilmiştir. (4.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 23 İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. (28.2.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 20 İhracatta Ceza Kararlarına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. (7.2.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 19 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2) Yayımlanmıştır. (7.2.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 18 Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1) Yayımlanmıştır. (23.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 17 Serbest Bölgeler Bilgi Sistemine (SEBİS) İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. (23.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 16 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Eklenen Geçici Madde ile, Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre İmkanı Getirildi. (22.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 15 651 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile İplik İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir. (16.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 14 2018 Yılında GTB-İRİS Sistemi Üzerinden Yapılan Denetimler 04.02.2019 itibariyle TAREKS Sistemi Üzerinden Yapılacağına Karar Verilmiştir. (16.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 13 Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (16.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 12 Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. (16.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 11 Domates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. (16.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 22 İthalatta Oluşan Kur Farklarının KDV Matrahına Dâhil Edilip Edilmemesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (12.1.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 21 Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. (12.1.2019)
1 2 3 4 5