Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 50 Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den Yapılan Çelik İthalatına Uygulanan Vergi Oranına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır. (22.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 49 Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (22.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 48 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. (22.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 47 Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2019/21 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (22.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 46 TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı’na İlişkin 2019/20 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (22.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 45 Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen ve Bedeli 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyetinin Kaldırılması ve Cep Telefonlarına Uygulanan Muafiyetin Sınırlandırılması (17.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 44 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. (3.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 43 TPS-Özel Faturaya İlişkin 2019/15 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (26.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 42 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi Yayımlanmıştır. (26.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 41 Bazı Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubukların Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Olmayan Ülkelerden İthalatında Gümrük Vergisi Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. (24.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 40 Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (19.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 39 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi Kapsamında Kağıtsız İhracat İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Dağıtımlı Yazılar Yayımlanmıştır. (19.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 38 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin 2019/12 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (19.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 37 Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (5.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 36 Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti Hakkında 2019/9 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (5.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 35 Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. (2.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 34 Gümrüklerde Yaşanan Bazı Problemlere İlişkin Yazı Yayımlanmıştır. (2.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 33 Kağıtsız İhracat İşlemlerine İlişkin Yükümlü Kılavuzu Yayımlanmıştır. (1.4.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 32 Türkiye ile KKTC Arasında Kargo Taşımacılığına İlişkin İşlemlerin Ne Şekilde Tahsis Edileceğine Dair Genelge Yayımlanmıştır. (23.3.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 31 TRT Bandrolü/Yürütmenin Durdurulması Kararına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (15.3.2019)
1 2 3 4 5