Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 68 Elektronik Ortamda Tescil Edilecek İhracat ve Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinden Alınacak Ücretlere İlişkin 2019/5 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (26.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 72 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. (25.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 67 Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) Yayımlanmıştır. (23.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 66 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1334) Yayımlanmıştır. (20.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 71 Elektronik Ortamda Tescil Edilecek İhracat ve Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinden Alınacak Ücretlere İlişkin 2019/5 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (19.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 62 Elektronik Kimlik Belgesini Haiz Eşyanın İthalatı ve İhracatı ile İlgili Geçici Madde Hükümleri Yayımlanmıştır. (18.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 61 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1283) Yayımlanmıştır. (10.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 64 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1283) Yayımlanmıştır. (5.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 60 Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Yayımlanmıştır. (5.7.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 63 Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Yayımlanmıştır. (29.6.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 65 Bandrol Talebine İlişkin Yazı Yayımlanmıştır. (28.6.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 59 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı ve İthalatına İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır. (24.6.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 58 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesinde Değişiklik Yapılmıştır. (21.6.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 57 Yabancı Firma Kayıt Sistemine İlişkin 2019/24 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (19.6.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 56 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. (19.6.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 55 Gümrük Beyannamelerinin 24 No.lu Kutusuna İlişkin 2019/23 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (30.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 54 Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanmış Eşyaların Antrepoda Depolanmasına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır. (30.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 53 Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatına Dair Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (30.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 52 Kağıtsız Gümrük Beyanı ile Menşe Tevsiki Hususlarında Yapılan Düzenlemeler. (24.5.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 51 Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. (22.5.2019)
1 2 3 4 5