Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 90 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Cevaplı Yazı Yayınlanmıştır. (18.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 89 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat:2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2019/8) Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 88 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 87 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (No: 2018/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 86 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 85 Yıllık Faaliyet Raporları Kapsamına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 84 Yatırım Teşvike İlişkin Ek Mali Yükümlülük Kapsamı Hakkında Yazı Yayımlanmıştır. (26.11.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 83 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32) Yayımlanmıştır. (15.11.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 82 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. (11.11.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 81 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlanmıştır. (8.11.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 80 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2019/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır. (25.10.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 79 1665 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile 58. Fasıldaki Bazı Ürünlerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir. (25.10.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 78 Bazı Gümrük Müdürlükleri Normal Çalışma Saatlerine İlave Olarak İki Saat Daha Açık Bulundurulacaktır. (8.10.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 77 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6) Yayımlanmıştır. (3.9.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 76 Plastikten Torba ve Çantalar Hakkında İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) Yayımlanmıştır. (3.9.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 75 LED Ampullere Hakkında İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) Yayımlanmıştır. (3.9.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 74 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1475) Yayımlanmıştır. (22.8.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 73 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1474) Yayımlanmıştır. (22.8.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 70 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Yayımlanmıştır. (22.8.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 69 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. (28.7.2019)
1 2 3 4 5