Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 139 Sermaye Hareketleri Genelgesi ve İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (11.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 138 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. (7.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 137 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 136 İhracat Genelgesinde "Peşin Ödeme" Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (4.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 135 Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (3.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 134 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yasalaştı. (25.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 133 Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşlarına İlişkin 308 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (20.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 132 KDV İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı. (14.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 131 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin 28 No.lu KDV Tebliği Yayımlandı. (8.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 130 Sermaye Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (8.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 129 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı. (4.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 128 Tecil Faizi Oranı Yıllık %19'a İndirilmiştir. (25.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 127 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (24.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 126 Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamaları ve ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (23.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 125 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (22.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 124 Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (21.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 123 Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı. (15.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 122 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (15.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 121 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (14.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 120 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (11.10.2019)
1 2 3 4 5 6 7