Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 2 Introduction of New Withholding Tax Liability on On-Line Advertising Services and Clarification of Its Implementation Through Corporate Tax Law General Communiqué No. 17 announced on 15 February 2019 (20.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 36 Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması (19.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 35 23 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (18.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 34 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (18.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 33 Geç Gelen Fatura ve Belgelerde Yer Alan KDV'nin İndirimine İlişkin Açıklamaların da Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (15.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 32 Poşet Beyan Süresinin Uzatılması, Kitap Tesliminin KDV'den İstisna Edilmesi ve Cep Telefonlarında ÖTV Uygulamasına İlişkin Kanun Teklifi. (14.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 31 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (14.2.2019)
Özelgeler 2019 / 1 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/1 (8.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 30 İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve KDV’den istisna Olarak Teslim Edilecek Motorin Miktarı, Son Varış Yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Olan Araçlar için 300 litre olarak belirlenmiştir. (7.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 29 Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar Yayımlandı. (7.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 28 Plastik Poşetlerin Beyanları Başladı. (5.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 27 KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. (5.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 26 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Kurlara İlişkin 505 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı. (4.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 25 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (30.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 24 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (18.1.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 1 The Law Regarding the Amendments to Tax Laws, Certain Laws and Statutory Decrees numbered 7161. (18.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 23 Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirim Uygulamasında 2018 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (16.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 22 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler. (15.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 21 Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru (14.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 20 2019 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı. (11.1.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9