Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Özelgeler 2019 / 5 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/5 (25.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 68 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı. (16.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 67 Elektronik Uygulamalara İlişkin Genel Tebliğleri Birleştiren VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 66 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV'sinin Sıfırlanmasına İlişkin ÖTV Tebliğ Yayımlandı. (12.4.2019)
Özelgeler 2019 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/4 (10.4.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 6 New VAT reporting obligations for nonresident businesses supplying e-services to Turkish taxable persons (B2B sales). (9.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 65 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (8.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 64 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (5.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 63 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (5.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 62 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı. (4.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 61 İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerinden Yapılan Vergi Tarhiyatlarına ve Cezalarına Karşı Açılan Davaların Esası İncelenmeden Reddedilmelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı. (3.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 60 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. (3.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 59 Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Özet Tablo (1.4.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 5 Certain tax return submission dates have been extended. (1.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 58 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle Uğraşanların Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 57 2019 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (27.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 56 25 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler (25.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 55 Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek Uygulamasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. (25.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 54 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (25.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 53 İkinci El Araç Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerce İkinci El Araçların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranına İlişkin Karar Yayımlandı. (22.3.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9