Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 34 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar Yayımlandı. (26.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 33 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (23.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 32 Entegrasyon Yatırımlarına İlişkin Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı. (22.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 31 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (19.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 30 15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi. (19.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 29 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) Yayımlandı. (16.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 28 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlandı. (14.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 27 2017/4. Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı. (12.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 26 Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. (7.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 25 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar. (1.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 24 Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirim Uygulamasında 2017 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı Açıklandı. (1.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 23 Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin KDV Tebliğ Yayımlandı. (31.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 22 Cazibe Merkezleri Programı Yeniden Düzenlendi. (26.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 21 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı. (25.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 20 Döviz Kredisi Kullanılmasına İlişkin Sınırlamalar Getirilmiştir. (25.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 19 2018 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı. (23.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 18 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (22.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 17 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (4.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 16 Bazı İçeceklerin ve Makaronların ÖTV kapsamına Alınmasına İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı. (4.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 15 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlara 2018 Yılında Sağlanacak İlave Teşvikler Hakkında Karar Yayımlandı. (3.1.2018)
1 2 3 4 5 6 7