Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 94 Döviz Tevdiat Hesaplarından, Döviz Katılma Hesaplarından, Mevduat Faizlerinden, Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir. (3.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 93 Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 92 Bazı Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı. (27.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 91 Benzin, Motorin, Propan, Bütan ve LPG Türlerinin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. (16.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 90 İştiraklerde Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kar Payı Sayılacaktır. (6.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 89 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri Uzatıldı. (31.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 88 Döviz Geliri Şartına Bağlı Olmaksızın Döviz Kredisi Kullanılabilecek Hallerin Kapsamı Genişletilmiştir. (20.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 87 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Yayımlandı. (6.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 86 İlave istihdamın Teşviki Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 85 Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 84 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere İlişkin ÖTV Tebliğleri Yayımlandı. (5.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 83 Varlık Barışı Genel Tebliği Yayımlandı. (5.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 82 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (4.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 81 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. (3.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 80 Sigara ve Diğer Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Tutarları Hakkında BKK Yayımlanmıştır. (1.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 79 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (29.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 78 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. (22.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 77 Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. (22.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 76 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi. (20.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 75 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (19.6.2018)
1 2 3 4 5 6 7