Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 107 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Usul ve Esasları Belirlenmiştir. (28.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 106 Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında 2018 Yılı İçin Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. (28.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 105 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yeniden Düzenlenmiştir. (28.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 104 9608.10 GTİP’li Bilyalı Kalemler İçin Gözetim Uygulamasının Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (22.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 103 Gümrük Kanunu Ve Yönetmeliğindeki Bazı Tutarlar Yeniden Değerleme Oranına Göre 2018 Yılı İçin Değiştirilmiştir. (22.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 102 Gana Ve Fildişi Sahili Menşeli Kakao Ve Kakao Türevleri A.TR Eşliğinde İthal Edildiğinde Toplu Konut Fonu Getirilmiştir. (22.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 101 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. (22.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 100 3903.11 ve 3903.19 Gtip’li Eşyalarda Gözetim Uygulaması Değiştirilmiştir. (22.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 99 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Yassı Çelik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Yürürlüğe Girmiştir. (22.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 98 İthalat Tebliğinde, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ve Kontrol Altına Alınan Maddeler ile İlgili Değişiklik (22.12.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 97 Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklikler Yapılmıştır. (28.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 96 İran Menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP’li Polyester Elyaf İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır. (24.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 95 Faroe Adaları Menşeli Eşyalara Gümrük Vergi ve Tarım Payı Uygulaması Hk. (24.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 94 YYS ve OKSB Sahibi Firmalar İçin Taşınmaya veya Ambalajlamaya Mahsus Eşya için Ayniyat İşlemleri Hk. (24.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 93 İthalat Rejim Kararına Ek Karar İle Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Değiştirilmiştir. (24.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 92 Klima Cihazlarında Gümrük Vergisi Uygulaması Değiştirilmiştir. (24.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 91 Singapur Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmiştir. (24.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 90 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (15.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 89 Geçici İhracat Kapsamında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesi Talimatlandırılmıştır. (13.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 88 Gümrük İşlem Aşamalarının İthalat ve İhracatçılarca İzlenebilmesine Dair Program Uygulamaya Geçirilmiştir. (8.11.2017)
1 2 3 4 5 6