Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 71 1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru. (12.5.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 70 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Konut ve İş Yeri Teslimlerine İlişkin KDV İstisna Uygulaması ile İndirimli Orana Tabi Traktör, Tarım Makineleri ve İş Makinalarının Teslimlerinden Doğan KDV İadelerine İlişkin Açıklamalar. (5.5.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 68 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (3.5.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 67 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (26.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 66 SGK Teşvikinden Yararlanmak İçin Sigortalının İşe Girdiği Tarihten En Az Bir Gün Önce Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsiz Olması Gerekmektedir. (21.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 65 Muhtasar, DV, KDV, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ve Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. (20.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 64 Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında 2016 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (14.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 63 İstihdam Teşvikinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı Değiştirildi. (6.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 62 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (4.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 61 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu İtibariyle Uygulanacak Döviz Kurları. (4.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 60 Ek Mali Tablolara ve Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesine İlişkin Hatırlatma. (3.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 59 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (31.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 58 Alt İşverenlerce Ek-8 Formunun Doldurulmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 57 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Gönderilme Süresi Uzatıldı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 56 00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru. (24.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 55 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (22.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 54 Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Bildirimine İlişkin Duyuru. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 53 Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 52 Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 51 Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. (15.3.2017)
1 2 3 4 5 6 7