Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 111 2018 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (4.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 110 Gayrimenkul Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (1.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 109 7061 No.lu "Yeni Torba Kanun" Metni TBMM'de Yayınlandı. (30.11.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 108 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı. (25.11.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 107 Eski Nesil ÖKC'lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı veya ÖKC Kullanma Muafiyeti İmkanı Getirilenlere İlişkin Açıklama Yapıldı. (15.11.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 106 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak İlan Edilmiştir. (13.11.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 105 İş Davalarında "Arabulucuya Başvuru Şartı" Getiren İş Mahkemeleri Kanunu Yayımlandı. (26.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 104 2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (25.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 103 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlandı. (19.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 102 Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin Duyuru. (3.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 101 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (2.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 100 Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. (29.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 99 Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı. (28.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 98 Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı Belirlenmiştir. (27.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 97 Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir. (27.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 96 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 95 Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İlişkin Sirküler Yayınladı. (12.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 94 SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı. (25.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 93 Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kâr Payı Sayılmayacaktır. (24.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 92 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısına İlişkin Karar Yayımlandı. (17.8.2017)
1 2 3 4 5 6 7