Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 64 Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında 2016 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (14.4.2017)
Özelgeler 2017 / 3 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/3 (12.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 63 İstihdam Teşvikinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı Değiştirildi. (6.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 62 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (4.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 61 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu İtibariyle Uygulanacak Döviz Kurları. (4.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 60 Ek Mali Tablolara ve Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesine İlişkin Hatırlatma. (3.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 59 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (31.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 58 Alt İşverenlerce Ek-8 Formunun Doldurulmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 57 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Gönderilme Süresi Uzatıldı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 56 00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru. (24.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 55 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (22.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 54 Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Bildirimine İlişkin Duyuru. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 53 Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 52 Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 51 Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. (15.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 50 İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimine ilişkin 2017/11 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 49 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 48 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 47 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. (8.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 46 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesi. (6.3.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8