Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 97 Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir. (27.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 96 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.9.2017)
İngilizce Vergi Sirküleri 2017 / 4 Council of Ministers decision on cancellation of the Turkish Lira payment obligation in free zones. (20.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 95 Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İlişkin Sirküler Yayınladı. (12.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 94 SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı. (25.8.2017)
Özelgeler 2017 / 10 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/10 (25.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 93 Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kâr Payı Sayılmayacaktır. (24.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 92 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısına İlişkin Karar Yayımlandı. (17.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 91 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (17.8.2017)
Özelgeler 2017 / 9 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/9 (14.8.2017)
Özelgeler 2017 / 8 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/8 (4.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 90 Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan İşletmeler BOBİ FRS'yi Uygulayacaklardır. (31.7.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 89 Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. (28.7.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 88 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (27.7.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 87 İzaha Davet Müessesesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. (25.7.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 86 687 Sayılı KHK'de Yer Alan İşveren Prim Desteğinde Yeni Uygulama. (19.7.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 85 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (11.7.2017)
Özelgeler 2017 / 7 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/7 (10.7.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 84 Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlendi. (4.7.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 83 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (3.7.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8