Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 27 6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. (3.2.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 26 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgeler Elektronik Ortamda Alınacaktır. (29.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 25 Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (27.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 24 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yasalaştı. (21.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 23 Meksika ve Kosova ile Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girdi. (14.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 22 4/a Kapsamında Ödenmiş Primlerden İşveren Hissesine İsabet Eden Paralar 4/b kapsamındaki Prim Borçlarına Aktarılabilecektir. (14.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 21 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı Yayınlandı. (12.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 20 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları. (10.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 19 2016 Yılında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Belirlendi. (4.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 18 Bazı Hayvan Yemleri ve Gübrelerde KDV Oranı ile Bazı Mallara Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır. (4.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 17 Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan Yasal Düzenlemelerin Uzatılmasına ve Bazı Kredilerin BSMV'den İstisna Edilmesine İlişkin Kanun Yayımlandı. (4.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 16 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (4.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 15 2016 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 14 2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 13 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 12 e-Tebligat Uygulaması Kullanma Zorunluluğu 01.04.2016 Tarihine Ertelendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 11 2016 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 10 2016 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 9 2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 8 2016 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri. (1.1.2016)
1 2 3 4 5 6 7