Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 107 Otomatik Katılım Uygulamasına İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Tanıtım Kılavuzu Yayınlandı. (1.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 106 Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücreti 1300,99 TL'nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanacaktır. (28.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 105 2016 Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (27.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 104 Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Bazı Süreler Uzatıldı. (26.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 103 Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Değişiklikler Yapıldı. (25.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 102 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (24.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 101 Şehit Yakınlarının Taşıt Alımlarında ÖTV istisnası ile Ticari Taşıtların Yenilenmesinde ÖTV İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (19.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 100 Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı. (6.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 98 Elektrik Motoru Da Olan Hibrit Araçlar için ÖTV Oranları İndirildi. (6.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 99 Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol Onaylandı. (5.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 97 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (5.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 96 Harçlar Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (4.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 95 AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (4.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 94 Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (3.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 93 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Getirilen Emlak Vergisi Muafiyetleri ile Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (29.9.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 92 Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (29.9.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 91 KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. (8.9.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 90 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (7.9.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 89 Ücretli Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dahil Edilmesine İlişkin Kanun Yayımlandı. (25.8.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı. (24.8.2016)
1 2 3 4 5 6 7