Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 78 Tek Pencere Sistemine TPS-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi ve TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi Belge Kodlu İzin Belgeleri Eklenmesi. (17.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 77 Rusya'dan Geri Dönen Eşyalara İlişkin İşlemlerin Geri Gelen Eşya Kapsamında ve Öncelikle Yapılmasına İlişkin Yazı Yayımlandı. (11.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 76 Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemindeki Onayların Her Gümrük Müdürlüğünde Yapılabileceği Hk. (11.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 75 Gümrük İşlemlerine İlişkin 2015 Yılı Tutarları Belirlendi. (11.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 74 Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin Uygulanmasına Dair Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (9.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 73 İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin Olarak "e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu" Taslağı Yayınlanmıştır. (9.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 72 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (24.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 71 0802.31 ve 0802.31 G.T.İ.P. Numaralı Eşyalara İlişkin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir. (24.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 70 Menşe İspat Belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Kaydedilmesi ve Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır. (23.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 69 İran Menşeli Düz Cam İthalatına 3 Yıl Süreyle Korunma Önlemi Olarak Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır. (23.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 68 Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili 77 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde İran ve Malezya Menşe İspat Belgelerine Dair Güncelleme Yapılmıştır. (23.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 67 Diğer İplikler (5510.30.00.00.00 GTİP ) için İthalatta Tarife Kontenjanı (10.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 66 Bazı Eşyaların Sınıflandırılmasına İlişkin 20 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Yayımlanmıştır. (10.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 65 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır. (5.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 64 21.12.2015 Tarihinde Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Herhangi Bir Süre Uzatımı Yapılmayacaktır. (4.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 63 İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Kararlarda Yer Alan Geçici Maddenin Uygulanmasına İlişkin Yazı Yayımlandı. (2.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 62 İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Gümrük Vergileri İle Toplu Konut Fonu Oranlarını Belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Hazırlanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı. (2.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 61 21.12.2015'te Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Kayıt ve Onay İşlemlerinin Tamamlaması. (21.10.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 60 BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde Yer Alan "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında Düzenleme Yapıldı. (20.10.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 59 Dahilde İşleme İzinlerinde İkincil İşlem Görmüş Ürün ve Fire Oranları Hakkında Genelgede Değişiklik Yapıldı. (19.10.2015)
1 2 3 4