Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 39 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (1.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 38 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (1.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 37 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 36 Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 35 Tüzel Kişiliğin Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde Elde Edilen Huzur Hakkının KV ve KDV Uygulaması Karşısındaki Durumu. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 34 Sigorta Primi Teşviklerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (19.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 33 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Da Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (11.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 32 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 31 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (5.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 30 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (2.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 29 Elektronik Genel Kurul Sisteminde Değişiklik Yapıldı. (2.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 28 6552 Sayılı Kanunu'na İstinaden Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Mükelleflere İlişkin İç Genelge Yayımlandı. (20.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 27 Meksika ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Yayımlandı. (20.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 26 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar (19.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 25 e-Beyannamelerde Güncellemeler Yapılmıştır. (13.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 24 İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarlara İlişkin Hatırlatma (11.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 23 Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (2.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 22 Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. (2.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 21 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. (2.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 20 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlandı. (29.1.2015)
1 2 3 4 5