Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 99 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Tablosunda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. (25.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 98 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Ertelenmesi ve Kademeli Geçişine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 97 Yeni Nesil ÖKC'lerin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Kaydı ve Satışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 96 Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve Benzeri Etkinlikler için Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Genel Tebliği Yayımlandı. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 95 Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Genel Tebliği Yayımlandı. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 94 İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemlerine Ait Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Ertelendi. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 93 e-Arşiv Uygulamasına Geçiş ve Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 92 Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL Olarak Belirlendi. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 91 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Ertelenmesi ve Kademeli Geçişini Öngören Tebliğ Taslağı. (22.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 90 İmalat Sanayii Makine-Teçhizat Yatırımlarının Finansmanına BSMV İstisnası Öngören Düzenleme. (21.12.2015)
Özelgeler 2015 / 17 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/17 (18.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 89 Yakın Zamanda Gerçekleştirilmesi Öngörülen Önemli Düzenlemeler. (11.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 88 Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan Yasal Düzenlemelerin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Hazırlandı. (10.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 87 Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (8.12.2015)
Özelgeler 2015 / 16 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/16 (8.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 86 e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular. (4.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 85 2014 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2015 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (2.12.2015)
Özelgeler 2015 / 15 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/15 (1.12.2015)
Özelgeler 2015 / 14 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/14 (27.11.2015)
Özelgeler 2015 / 13 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/13 (25.11.2015)
1 2 3 4 5 6 7