Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2014 / 115 SGK Genelgesi ile Yapılan Bazı Değişiklikler (24.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 114 e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ve Diğer Bazı Konulara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayınlandı. (18.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 113 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (17.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 112 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yapılan Süre Uzatımlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (11.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 111 Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (9.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 110 e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru. (4.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 109 Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (3.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 108 Elektronik Defter Uygulamasına 2014 Aralık Ayı İçerisinde Başvuranların 1 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Elektronik Defter Tutmaya Başlamaları Gerekmektedir. (3.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 107 2013 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2014 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (2.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 106 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatıldı. (1.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 105 Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Duyuru. (24.11.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 104 Sigorta Primi Teşviklerinden Yersiz Yararlanan İşverenlere İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.11.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 103 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Açıklandı. (17.11.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 102 LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (27.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 101 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (17.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 100 LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Yayımlandı. (17.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 99 GİB Portal Üzerinde Kayıtlı Bulunan 6 Aydan Önceki Tarihli Faturalar Silinecektir. (14.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 98 Borçlarını Yeniden Yapılandırmak İsteyen İşverenler Başvurularını e-Sigorta Kanalıyla Da Yapabileceklerdir. (9.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 97 Vakıf Resmi Senedine İlişkin Sirküler Yayınlandı. (9.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 96 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. (29.9.2014)
1 2 3 4 5 6