Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2013 / 31 Dar Mükellefiyette İşyerinin Tespitine İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (12.2.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 30 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri. (11.2.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 29 Elektrik Üretiminde Kullanılan Yakıtlarda ÖTV İstisnası Süresi Uzatıldı. (1.2.2013)
İngilizce Vergi Sirküleri 2013 / 3 The Companies which will be subject to independent audit pursuant to the Turkish Commercial Code (No.6102) have been determined. (1.2.2013)
İngilizce Vergi Sirküleri 2013 / 2 Favourable Tax Court Decision made with respect to tax inspector’s denial of VAT refund on the grounds of disguised profit distribution through transfer pricing with regard to imported raw materials (30.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 28 2012/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı. (29.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 27 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. (28.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 26 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına İlişkin Yapılan Düzenleme (25.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 25 Brezilya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlükte (24.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 24 Banka ve Finans Kurumlarının 2013 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (23.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 23 Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi. (23.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 22 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma (22.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 21 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar (17.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 20 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (10.1.2013)
İngilizce Vergi Sirküleri 2013 / 1 Resource Utilization Support Fund Rates applicable for foreign exchange and gold loans obtained from abroad (10.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 19 2013 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Yeniden Belirlendi. (8.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 18 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (7.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 17 (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (4.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 16 Net Alanı 150 m2'ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde KDV Oranı. (4.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 15 Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları, Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değiştirilmiştir. (4.1.2013)
1 2 3 4 5 6 7