Arama

Sirküler

1 2 3
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 54 Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucata İlişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 53 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı. (4.12.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 52 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (20.11.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 51 Canlı Hayvan ve Et İthalatında Gümrük Vergileri Artırıldı. (30.10.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 50 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (1.9.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 49 Asansörlere, Skipli Asansörlere veya Yürüyen Merdivenlere İlişkin İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliği Yayımlandı. (2.8.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 48 Naylon İplik, Motosiklet ve Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararlar Yayımlandı. (1.8.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 47 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 91) Yayımlandı. (25.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 46 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) Yayımlandı. (24.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 45 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (19.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 44 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/11 ila 2012/14 No.lu Tebliğler Yayımlandı. (19.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 43 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Yayımlandı. (11.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 42 Kontrplaklar İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Uygulanmaya Devam Edilmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (10.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 41 Granit İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Artırılmıştır. (10.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 40 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (10.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 39 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (8.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 38 70.04 ve 70.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda Yer Alan Ürünler Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (6.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 37 Alçı ve Alçı Esaslı Bileşiklerden Eşya Hakkında İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliği Yayımlandı. (5.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 36 İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (22.6.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 35 36.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda Yer Alan Kibritlerin İthalatına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (15.6.2012)
1 2 3