Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 29 2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı (27.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 28 Turizm Sektöründe ATİK'lerle İlgili Yüklenilen KDV'nin İadesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı. (24.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 27 Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi. (21.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 26 Zayi Olan Mallara İlişkin KDV Düzeltmesi ve Alkolü İçkilerle İlgili İlan ve Reklam Giderleri Hakkında Danıştay Kararları. (21.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 25 Anayasa Mahkemesi Yatırım İndirimi Uygulamasına %25' lik Sınır Getiren Düzenlemenin Yürürlüğünü Durdurmuştur. (20.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 24 100 Soruda E-Defter Uygulaması (2.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 23 31.01.2012 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2011/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır. (31.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 22 Çek Garanti Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. (31.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 21 Okul, Sağlık Hizmet Tesisi ve Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmak Amacıyla İnşa Edilen Prefabrik Yapı Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %1' e İndirilmiştir. (27.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 20 Türkiye ile Almanya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı. (24.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 19 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (23.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 18 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (23.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 17 Türev Ürünlere İlişkin İşlemler ile Diğer Bazı Sermaye Piyasası İşlemlerinin BSMV Yönünden Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 89 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. (23.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 16 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. (20.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 15 Mükellef Bilgileri Bildirimi Elektronik Ortamda Yapılacaktır. (20.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 14 KDV Kanunu Uygulamasına İlişkin Düzenlemelerin ve Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (20.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 13 İsviçre ve Brezilya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları. (17.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 12 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Bakanlar Kurulu’nun Maaş Katsayılarında Yaptığı Değişiklikle Yeniden Belirlendi. (10.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 11 Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Yeniden Belirlendi. (10.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 10 Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgeler Hakkında Sirküler Yayınlandı. (6.1.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8