Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 49 Yeni Teşvik Sistemi "Yatırımlarda Devlet Yardımları" (6.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 48 Yap-İşlet-Devret Projeleri ve Yüksek Planlama Kurulu Tarafından Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler Kapsamında Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına Katma Değer Vergisi İstisnası Getirmeyi Öngören Kanun TBMM Tarafından Kabul Edildi. (4.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 47 31.03.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları. (3.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 46 31.03.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (2.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 45 Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve Kasko Sigortası Değeri Uygulamasında Başvuru Sahiplerinden İstenilen Bilgi ve Belgeler Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (30.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 44 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Yayımlandı. (27.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 43 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine Yapılacak İşlemlere Yönelik Olarak Sirküler Yayınlandı. (26.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 42 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (26.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 41 Türkiye ile Finlandiya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı. (26.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 40 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (24.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 39 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı. (23.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 38 "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" Hakkında Taslak Tebliğ Yayımlandı. (22.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 37 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (21.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 36 ÖTV Kanununda Yer Alan Tecil-Terkin Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimleri için Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Teminat ve Diğer Belgelerin Verilme Zamanına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (20.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 35 2011 Yılı Kazançlarında % 25' lik Sınır Dikkate Alınmaksızın Yatırım İndiriminden Faydalanılabilineceğine İlişkin Duyuru (19.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 34 Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalıların Sattıkları Ürün Bedelleri Üzerinden Mahsuben Yapılan Kesinti Oranı (16.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 33 Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesine İlişkin Hatırlatma (8.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 32 Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı ile İstisnanın Tevsiki ve İadesi İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır. (6.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 31 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (1.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 30 İlan ve Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Mükelleflerinden Beyanname ve Bildirim Dışında Bir Belge Talep Edilmemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.2.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8