Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 68 Taşıt Araçları Bildirim Formu 1 Temmuz 2012'den İtibaren İnternet Vergi Dairesine Gönderilecektir. (22.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 67 Serbest Bölgelerde KKDF İncelemeleri ve Yargı Kararı (22.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 66 Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (21.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 65 Bazı Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV İndirimi Yapıldı. (18.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 64 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (16.5.2012)
İngilizce Vergi Sirküleri 2012 / 1 The Switzerland-Turkey Income Tax Treaty Has Entered Into Force (10.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 63 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (8.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 62 Alkollü İçkilerin ÖTV'sinde Değişiklik Yapıldı. (7.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 61 Türkiye ile İsviçre Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlükte. (4.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 60 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu. (3.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 59 Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (3.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 58 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu. (2.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 57 İşe Başlama/Bırakma Bildirimine İlişkin Duyuru (30.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 56 2012 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin KVK Sirküleri Yayınlandı. (25.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 55 Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri (25.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 54 Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı. (24.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 53 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (20.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 52 KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. (18.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 51 Yüksek Öğretim Kanunu'nun Gelir ve Kazançtan İndirilecek Bağışlara İlişkin Maddesinde Değişiklik Yapıldı. (13.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 50 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. (11.4.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8