Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 88 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (17.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 87 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları (1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012) (9.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 86 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red ve İade İşlemlerine İlişkin 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (5.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 85 İrtibat Bürolarının Kuruluş ve İşleyişlerine İlişkin Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır. (4.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 84 30.06.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (3.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 83 Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (3.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 82 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun'da Yapılan Düzenlemeler. (2.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 81 Kredilere İlişkin İşlemlerde Harç Uygulamasına Yönelik Sirküler Yayımlandı. (22.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 80 Yeni Teşvik Sistemi ve Özet Tablo (22.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 79 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (19.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 78 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı ile Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (18.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 77 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (15.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 76 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı. (7.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 75 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Yeniden Belirlendi. (6.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 74 "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (6.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 73 Mevcut Teşvik Sistemi ile Yeni Teşvik Sisteminin Karşılaştırılması (5.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 72 Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlendi. (1.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 71 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi. (30.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 70 Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi Uzatıldı. (30.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 69 31 Mayıs 2012 Tarihine Kadar Düzenlenecek Olan "Mükellef Bilgileri Bildirimi" Hakkında Sık Sorulan Sorular (24.5.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8