Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 106 Prim Tahsilatlarına İlişkin SGK Duyurusu (31.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 105 Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Sonradan Yapılan Fiyat İndirimlerinin (CREDİT NOTE) Belgelendirilmesi ve KDV Karşısındaki Durumu Hakkında Görüş Değişikliği (28.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 104 Ticaret Şirketlerinin Denetlenmesi, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (28.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 103 Sigorta Primi Desteği Kapsamına Giren İşverenlerce Dikkat Edilecek Hususlar (27.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 102 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (24.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 101 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (23.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 100 Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 84 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (17.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 99 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Vergi Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait KDV'nin Dahil Edilmesine İlişkin KDV Sirküleri Yayınlandı. (15.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 98 Vakıfların Vergi Muafiyetinde Yapılan Yeni Düzenlemeler. (15.8.2012)
İngilizce Vergi Sirküleri 2012 / 3 The Turkey - Germany Income Tax Treaty Has Entered Into Force (14.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 97 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (9.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 96 Finlandiya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi. (7.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 95 Turizm Sektöründe İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına ATİK'lere Ait KDV Dahil Edilebilecektir. (6.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 94 Hurda Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Bu Vergiye Ait Zam ve Cezaların Silinmesi. (6.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 93 Almanya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi. (2.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 92 2012/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması. (31.7.2012)
İngilizce Vergi Sirküleri 2012 / 2 New Liaison Offices Regulation of Turkey (31.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 91 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Esnaf Muaflığı ve Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (27.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 90 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (26.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 89 Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Hakkında Genelge Yayınlandı. (25.7.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8