Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 69 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (29.12.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 68 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (28.12.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 67 Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin Genelge. (22.12.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 66 Gümrük Kanunu'nda Yer Alan Usulsüzlük Cezası ve Gümrük Yönetmeliğindeki Bazı Tutarlar 2012 Yılı İçin Yeniden Belirlendi. (16.12.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 65 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/19) Yayımlandı. (16.12.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 64 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (6.12.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 63 Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/23) Yayımlandı. (1.12.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 62 Polietilen Teraftalat (78 ml/g veya Daha Fazla Viskozitesi Olanlar) Tarife Kontenjanının Başvuru ve Dağıtım İle Kullanım Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (30.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 61 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/21 ila 2011/23 No.lu Tebliğler Yayımlandı. (29.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 60 Doğal Çiçek Soğanlarının 2012 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 51) Yayımlandı. (25.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 59 Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı. (25.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 58 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (17.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 57 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Yayımlandı. (4.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 56 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (2.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 55 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (24.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 54 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (24.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 53 Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (24.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 52 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/10) Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 51 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 50 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/11 ila 2011/13 No.lu Tebliğler Yayımlandı. (21.10.2011)
1 2 3 4