Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2011 / 28 Vergi ve Sigorta Prim Affına İlişkin Yasa Yürürlüğe Girdi. (28.2.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 27 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerinin de Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (25.2.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 26 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Şirketler Hukuku Kapsamında Getirilen Yenilikler (25.2.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 25 Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (21.2.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 24 Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri ve Bildirimlerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (1.2.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 23 KKDF Kesintisine Tabi Olmayan İthalat Ödemelerine İlişkin Genelge Yayımlandı. (27.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 22 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında SGK Genelgesi Yayınlandı. (25.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 21 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (21.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 20 2010 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları Açıklandı. (20.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 19 Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (19.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 18 Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı. (13.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 17 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Yeni Usul ve Esaslar. (11.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 16 Bankalar, Sigorta Şirketileri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (11.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 15 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Bakanlar Kurulu'nun Maaş Katsayılarında Yaptığı Değişiklikle Yeniden Belirlendi. (6.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 14 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Yeniden Belirlendi. (5.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 13 31.12.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (3.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 12 Banka ve Finans Kurumlarının 2011 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (3.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 11 2011 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri. (1.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 10 Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsal Sayıları Yeniden Belirlenmiştir. (1.1.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 9 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Harç Tutarları. (1.1.2011)
1 2 3 4 5 6 7