Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 81 Dahilde İşleme Rejiminde İşleme Faaliyetleri Sonucu Elde Edilen Ancak Beyan Edilmeyen İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle İlgili Yapılan Düzenlemeye İlişkin Olarak 2010/57 Sayılı Genelge Yayınlandı. (23.12.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 80 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı. (3.12.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 79 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (2.12.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 78 Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (12.11.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 77 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/15) Yayımlandı. (10.11.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 76 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/28) Yayımlandı. (2.11.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 75 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/27) Yayımlandı. (2.11.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 74 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/29) Yayımlandı. (2.11.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 73 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2010/972) Yayımlandı (28.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 72 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 13) Yayımlandı. (27.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 71 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13) Yayımlandı. (15.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 70 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/45) Yayımlandı. (7.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 69 Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı. (7.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 68 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (7.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 67 İhracat 2006/7 Sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (7.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 66 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (7.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 65 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (7.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 64 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (7.10.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 63 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 12) Yayımlandı. (13.9.2010)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2010 / 62 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/9) Yayımlandı. (13.9.2010)
1 2 3 4 5