Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2010 / 47 İş Görmezlik ve Çalışılmadığına Dair Bildirimde Ceza Uygulaması. (27.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 46 "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" TBMM'ye sunulmuştur. (26.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 45 Yabancı Kimlik Numarası'nın Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Maliye Bakanlığı Tebliği Yayımlandı. (24.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 44 Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulamasına Yönelik MTV Sirküleri Yayınlandı. (20.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 43 Tescil Edilmiş Taşıtların Satış ve Devirleri Hakkında GİB Tarafından Sirküler Yayımlandı (18.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 42 İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce 5 İş günü İçinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi Gerekmektedir. (12.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 41 Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası ve İndirimli Oran Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. (10.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 40 Vergi Levhalarının 31 Mayıs 2010 Tarihine Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir. (5.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 39 Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri (3.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 38 Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar ile Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan İade İşlemleri (2.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 37 Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması (2.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 36 Kullanılmış Araç Satışında Uygulanacak KDV Oranı (2.5.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 35 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa Yönelik Kanun Tasarısı (29.4.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 34 SGK Gecikme Cezası Oranı Yeniden Belirlendi. (29.4.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 33 2010 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,33 Olarak Tespit Edilmiştir. (15.4.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 32 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form'u ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (14.4.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 31 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Özel Karşılıklara İlişkin İhtiyarilik Uygulamasında Süre Uzatımı (9.4.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 30 Anayasa Mahkemesi'nin Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67/1 Paragrafı Kapsamında Dar Mükellefler için Sıfır Oranındaki Stopaj Uygulamasını İptal Kararı Ardından Planlanan Yeni Stopaj Düzenlemesi Hakkında Maliye Bakanlığı Açıklaması. (5.4.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 29 31.03.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (2.4.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 28 Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında Nüsha ve Suret Ayrımı (1.4.2010)
1 2 3 4 5 6