Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2010 / 27 Serbest Bölgelerde FOB %85 Şartını Sağlayanlara Gelir Vergisi Tevkifatı ile Birlikte Tahsil Edilmiş Gecikme Zamlarının da İade Edilmesi. (25.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 26 Mahkeme Kararları, Karar İlam Harcı Alınmadan da Davacıya Verilebilecek. (17.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 25 Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (10.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 24 Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karara İlişkin ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. (9.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 23 Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayınlandı. (8.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 22 1 Ocak 2010 Tarihiden Geçerli Olmak Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarları Arttırıldı. (5.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 21 5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlandı. (4.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 20 Pick-up türü araçlarda ÖTV uygulaması. (4.3.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 19 Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listelerinin Doldurulması (22.2.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 18 2009 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı (18.2.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 17 Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonrası Devreden Yatırım İndirimini Kullanmak İsteyen Mükelleflere E-Beyanname Sisteminde Yapılan Uyarı (5.2.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 16 5951 No.lu Kanun ile Finansal Faaliyet Harçlarında Yapılan Değişiklikler (5.2.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 15 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan 5951 No.lu Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (5.2.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 14 Form Ba ile Form Bs bildirimlerinin verilmesine ilişkin 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. (4.2.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 13 Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. (27.1.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 12 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (22.1.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 11 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (22.1.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 10 Özelge Sistemi Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (18.1.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 9 2009 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları Açıklandı. (14.1.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 8 Banka ve Finans Kurumlarının 2010 Yılı Finansal Faaliyet Harçları (13.1.2010)
1 2 3 4 5 6