Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 112 Dahilde İşleme Rejimine 6 Aya Kadar Ek Süre. (18.9.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 111 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) yayımlandı. (8.5.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 110 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/13 sayılı Tebliğ yayımlandı. (20.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 109 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/12 sayılı Tebliğ yayımlandı. (20.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 108 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/11) yayımlandı. (20.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 107 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/10) yayımlandı. (20.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 106 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/9) yayımlandı. (20.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 105 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (16.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 104 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2009/6) yayımlandı. (15.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 103 Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2009/5) yayımlandı. (13.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 102 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. (3.4.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 101 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2009/31) (27.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 100 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2009/30) (27.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 99 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2009/29) (27.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 98 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2009/28) (27.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 97 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2009/22) (27.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 96 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 69) (25.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 95 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/20 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (25.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 94 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/8 sayılı Tebliğ yayımlandı. (23.3.2009)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2009 / 93 Gümrük Genel Tebliği (İhracat) (Seri No:1) yayımlandı. (5.3.2009)
1 2 3 4 5 6