Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 160 Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Arttırılmıştır. (31.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 159 Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsal Sayıları 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir. (31.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 158 2010 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. (31.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 157 2010 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri ve Motorlu Taşıtların Satış İşlemleri. (31.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 156 2010 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri. (31.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 155 2010 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları (30.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 154 Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Azami Süresi Arttırıldı. (29.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 153 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Geçerli Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (29.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 152 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisnaTutarları ve Matrah Dilimleri 01.01.2009 Tarihinden İtibaren %,2,2 Oranında Artırıldı. (29.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 151 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2010 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi (29.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 150 2010 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı: 31,78-TL (29.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 149 2010 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi. (29.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 148 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Müracaat Süresi Uzatıldı. (28.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 147 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (22.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 146 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Müracaat Süresi 31.12.2009 Tarihinde Doluyor (17.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 145 Çek Kanunu Yasalaştı. (16.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 144 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi Yayınlandı. (11.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 143 Defter Tasdikleri (9.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 142 113 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (8.12.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 141 Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (1.12.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9