Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 134 Gümrük Vergilerinden Muafiyet Ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. (31.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 133 İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak Ve Görevlerine Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar yayımlandı. (31.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 132 Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı. (31.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 131 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı. (31.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 130 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik yayımlandı. (31.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 129 Türk Parasinin Kıymetini Koruma Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun yayımlandı. (31.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 128 Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 66) yayımlandı. (26.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 127 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/40) (26.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 126 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (26.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 125 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/15) yayımlandı. (24.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 124 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/39 sayılı Tebliğ yayımlandı. (22.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 123 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 sayılı Tebliğ yayımlandı. (22.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 122 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/35 sayılı Tebliğ yayımlandı. (22.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 121 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/34 sayılı Tebliğ yayımlandı. (22.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 120 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/38) (22.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 119 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/37) (22.12.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 118 İthalat Rejimine Ek Karar yayımlandı. (25.11.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 117 Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (25.11.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 116 Gümrük Vergisi Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/27) yayımlandı. (4.11.2008)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2008 / 115 Belirli Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/6 Sayılı Tebliğ’e Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı. (30.10.2008)
1 2 3 4 5 6 7