Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 76 Belge Düzeni İle İlgili 382 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (2.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 75 2008 Yılı Ocak – Eylül Aylarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 5 Kasım 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı. (30.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 74 382 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Doktorlar, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler İçin Kredi Kartı Okuyucu (POS) Cihazları Kullanma Mecburiyeti 1 Eylül 2008 Tarihine Ertelendi. (29.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 73 5763 Sayılı Kanun İle İş Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (29.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 72 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Olan Borçlar Yeniden Yapılandırılarak 24 Aya Kadar Taksitlendiriliyor (28.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 71 Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (23.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 70 Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafaza ve İbrazı Hakkında 33 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (16.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 69 I. Geçici Vergi Dönemine İlişkin Beyanname Verme Süresi 16 Mayıs Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatıltı. (14.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 68 İstihdamın Teşviki İçin Yeni Kanun Tasarısı TMMM’de Görüşülüyor. (14.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 67 5754 Sayılı “ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayınlandı. (13.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 66 Doktorlar, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler 1 Haziran 2008 Tarihinden İtibaren Kredi Kartı Okuyucuları (POS) Cihazları Kullanmak Mecburiyetindedirler. (6.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 65 Mayıs Ayı Mükellefiyetleri Hakkında Hatırlatmalar (6.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 64 Vergi Levhalarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir. (5.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 63 Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yöntem Belirlenmesi Anlaşması, Yeni Vergi Tasarısı İle Harca Tabi Olacaktır. (5.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 62 Noter Senedi İle Yapılan Araç Satışlarının, Tescili ve Mükellefiyet Tesisi Hakkında 30 Seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (2.5.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 61 Veraset ve İntikal Vergisi Kaldırılıyor (29.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 60 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması İle İlgili Sirküler Yayınlandı. (25.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 59 2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır. (24.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 58 Hatırlatmalar (24.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 57 2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 1,39 Olarak Belirlendi. (24.4.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...