Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 96 30.05.2007 Tarihi İtibariyle Yönetim ve Denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Geçen Bankalarda Off-Shore Hesabı Olan T.C Vatandaşlarının, Elde Ettikleri Menkul Sermaye İradına İlişkin Gelir Vergisi ve Fer’ileri, Ana Para veya Faizin Mevduat Sahibine Fiilen Ödendiği Tarihe Kadar Erteleniyor (19.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 95 5766 Sayılı Kanun’la 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Eklenen İki Geçici Madde İle, Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu ve Fon Mülkiyetindeki Gayrimenkullerin Tahliyesi Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır. (19.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 94 5766 Sayılı Kanun ile; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler (18.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 93 5766 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler ile 1 Ağustos 2008 Tarihinden İtibaren Sigorta Aracılarının BSMV Mükellefiyetinin Sigorta Şirketlerince Yerine Getirilmesi Hakkında (18.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 92 5766 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklik (17.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 91 5766 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (17.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 90 5766 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (17.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 89 5766 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Ekli Listelerinde Yapılan Değişiklikler. (16.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 88 Spor Kulüplerinin Vergi ve Sigorta Primi Borçları 10 Yıl Süre İle % 4 Yıllık Tecil Faizi İle Taksitlendiriliyor. (13.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 87 5766 Sayılı Kanun İle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (13.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 86 2008/7 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi İle Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gecikme Zammı, Trafik Para Cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na Göre Verilen İdari Para Cezaları, Geçiş Ücreti, İle Bunlara İlişkin Fer’i Borçlar Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır. (12.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 85 5766 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler. (12.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 84 5766 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunun’da Yapılan Değişiklikler (12.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 83 5766 Sayılı Kanun İle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da (AATUHK) Yapılan Değişiklikler (11.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 82 5766 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (10.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 81 İstihdamın Teşviki İçin 1 Ekim 2008 Tarihinden İtibaren İşverenlere Sağlanan 5 Puanlık Avantaj İle Spor Tesisi ve Anaokulu Açma Yükümlülüğü’nün Kaldırılması Hakkında Yapılan Değişiklikler (6.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 80 Akaryakıt İstasyonlarınca Yapılan Satışların Bakanlıkça Takibini Sağlamak Üzere Getirilen Taşıt Kimlik Birimi Sistemi Hakkında 383 Sıra No.’lu VUK Genel Tebliği Yayınlandı. (4.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 79 5763 Sayılı Kanun İle “İşsizlik Sigortası Kanunu”nda Yapılan Değişiklikler ve İstihdamı Teşvik Hükmü (4.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 78 Gelir Vergisi Mükellefi Olan Hekimlerin POS Cihazı Kullanmaları İle İlgili Açıklamaların Yapıldığı 36 No.’lu VUK Sirküleri Yayınlandı. (3.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 77 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 5 Eylül 2008 Tarihine Uzatıldı. (2.6.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...