Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 137 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. (5.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 136 Belge Düzenine İlişkin 385 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (4.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 135 2008 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 5,56 Olarak Belirlendi. (1.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 134 3568 Sayılı SM, SMM ve YMM Kanunu’nda Değişiklik Yapan 5786 Sayılı Kanun Yayınlandı. (30.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 133 268 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle, 1 Kasım 2008 Tarihinden İtibaren Kiraların Banka ve PTT Kanalı ile Ödenerek Belgelendirilmesi Mecburiyeti Getirildi (29.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 132 86 Seri No.’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlanarak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır. (29.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 131 Yeni Maaş Katsayılarına Göre 01.07.2008 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri Yeniden Belirlendi. (29.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 130 Gelir İdaresi Başkanlığınca, Mükelleflerin Vergi Uyuşmazlıklarında Yardımcı Olacak İki Adet Rehber Yayınlanmıştır (25.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 128 2008/1 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi Yayınlandı. (24.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 127 Mükelleflerce Kredi Kartı Satış (POS) Cihazlarının Gün Sonu İşlemlerinin Geciktirilmeden Yapılması ve Aylık (POS) Hasılatlarının KDV Beyannamesinin 45 No.’lu Satırına Yazılması Konusunda Maliye Bakanlığı Açıklaması (23.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 126 Seri A ve 1 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapan, Seri A ve 3 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı. (23.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 125 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilemeyeceğine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı. (22.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 124 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları İle İlgili Listelerde Değişiklik Yapıldı. (21.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 123 5782 Sayılı Kanun ile 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (16.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 122 Harçlar Kanunu Uygulamalarında 5766 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemelere Yönelik Açıklamalar (14.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 121 110 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemer ve Açıklamalar (11.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 120 30.06.2008 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (11.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 119 Değişen Katsayılara Göre 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Yeniden Belirlendi. (10.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 118 Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi (10.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 117 Özel Tüketim Vergisi Uygulamalarına Yönelik Olarak Yapılan Açıklamalar (8.7.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...