Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 157 37 No.lu VUK Sirküleri Yayınlanarak, Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formlarından Çıkarılan “Taahhütname” İfadesi İle İlgili 15, 26, 28 ve 31 No.lu Sirkülerlerde Yapılan Değişiklikler Açıklanmıştır. (12.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 156 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı. (11.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 155 01 Ekim 2008 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı. (11.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 154 30.06.2008 Tarihi İtibariyle 850.000.-YTL’ni Aşan Miktarlarda Borcu Bulunan Mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Internet Sayfasında Yayınlanmıştır. (9.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 153 Mükellefler; 2008 Ağustos Döneminden İtibaren POS Cihazları ile Gerçekleştirdikleri Satışlarını Aylık Olarak Banka ve Üye Girişleri Bazında www. gelirler.gov.tr Sitesindeki Internet Vergi Dairesi Pos Bilgileri Menüsünden Sorgulayarak Kontrol Edebileceklerdir. (8.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 152 2008/14061 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarı Yeniden Belirlendi, Tecil Edilecek ÖTV Hesabındaki Limit Değiştirildi. (8.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 151 10 Nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri İle Maliye Bakanlığınca Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgeler Açıklanmıştır. (29.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 150 Yeni Türk Lirasından “Türk Lirasına” Geçiş Süreci Başlıyor. (29.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 149 Ba ve Bs Formlarının Verilme Süreleri (28.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 148 Serbest Çalışan Hekimlerin POS Cihazı Bulundurma Mecburiyeti 1 Eylül 2008 Tarihinden İtibaren Başlıyor. (26.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 147 2009 Yılı Emlak Vergisi Değer Tespitine Esas Olmak Üzere; Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir. (25.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 146 08.09.2008 Tarihine Kadar Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılarak Ödenmesine İlişkin 2008/79 Sayılı Sosyal Güvenlik Genelgesi Yayınlandı. (22.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 145 Elektronik Beyanname Gönderimi İle İlgili Olarak 340 ve 346 Sıra Nolu Genel Tebliğlerde Değişiklik Yapan 386 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (22.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 144 Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması İçin 8 Eylül 2008 Tarihine Kadar Ek Süre Verildi, İstihdam Teşviklerinin Kapsamı Genişletildi. (20.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 143 İstihdamın Teşviki Uygulaması İle İlgili 2008/73 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlandı. (14.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 142 Nisan, Mayıs, Haziran 2008 Dönemine Ait II. Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Ağustos 2008 Tarihine Uzatıldı. (14.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 141 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi İle İlgili 1 Seri No.’lu Genel Tebliğ Yayınlandı (11.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 140 5793 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci Maddesinde İbare Değişiklikleri Yapılarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yapılan Arazi ve Arsa Teslimleri KDV İstisnası Kapsamına Alınmıştır. (7.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 139 Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununa Göre Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı 1 Seri No.’lu Genel Tebliğ Yayınlandı. (7.8.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 138 2007 Yılına Ait “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” (Ek:2) 14 Ağustos 2008 Akşamına Kadar İlgili Vergi Dairesine Verilmek Zorundadır. (6.8.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...